E-RIIGI SUVE- JA TALVEKOOLID

Kursuste mõte on tutvustada e-Eestit valitsuse tasandilt ja anda ülevaade sellest, kuidas Eestis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektoris asjad arenevad

SUVEKOOL

Eesmärgiks on anda ülevaade sellest, kuidas Eestis on digiriiki arendatud ja uusi tehnoloogiaid rakendatud. Lisaks antakse laialdane arusaam väärtusest, mida e-teenused võiksid pakkuda erinevatele huvigruppidele (kodanikud, avalik-õiguslikud isikud, eraettevõtted jne) nii üleriigiliselt kui rahvusvaheliselt.

TALVEKOOL

Talvekool on mõeldud BA/MA üliõpilastele või spetsialistidele. Talvekool annab ülevaate erinevatest valdkondadest (poliitika, õigus, IT, turvalisus, ja teenuste disain ), seetõttu võib osalejatel olla kasu eespool mainitud valdkondade taustast, kuid see pole kohustuslik.

EIT Digital

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on korraldanud Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) Digital suvekooli alates 2018. aastast. Üliõpilased harjutavad digiriigi teenustega seotud äriplaneerimist, ärimudeleid ja innovatsiooni spetsiifikat ning töötavad välja oma prototüübid.

MIDA ÕPITAKSE?

tick, check, check box

Kuidas avalik sektor rakendab e-valitsemist ja teenustele orienteeritust

tick, check, check box

Kuidas ja miks on ärimudelid ning teenuseökosüsteemid muutunud võrgustatud maailma

tick, check, check box

Kuidas on turvalisus ja õigusraamistikud seotud e-riigiga

tick, check, check box

Mida tuleks arvesse võtta avalike teenuste keskkondade kujundamisel

tick, check, check box

E-teenuste taust ideest teostuseni

tick, check, check box


Kuidas muudatusi läbi viia ja muudatuste juhtimist juhtida

Küsimuste korral saata palun e-kiri

summerschools@taltech.ee

etEesti