e-Governance logo e-Governance logo

Kaasaegne infoühiskond

Kaasaegne infoühiskond: valitsemine, julgeolek ja konfliktid infoajastul

 

Seda kolmepäevast koolituskursust korraldavad ja viivad läbi Oxfordi ülikooli õppejõud. Kursusel käsitletakse üksikasjalikult kaasaegse infoühiskonna väljakutseid ja võimalusi. Need ei ole pelgalt, ega isegi eeskätt tehnilist laadi, vaid need on seotud nii poliitilise kultuuri, halduskorralduse, eetika, seadusandluse ja diplomaatia oluliste küsimustega. Koolitusel selgitatakse, millised on küberturbe ja e-valitsemise mittetehnoloogilised aspektid, seostades tehnilisi külgi riigi- ja sotsiaalteaduste alaste teoreetiliste ja empiiriliste teadmistega. Õppejõud selgitavad sotsiaalteaduslike uurimistööde alusel, kuidas mõjutavad infotehnoloogilised uuendused riikide ja kodanike turvalisust ja heaolu. Loengute käigus selgitatakse küberruumi puudutavad tehnilisi põhitõdesid, laiendades üliõpilaste teoreetilisi ja praktilisi teadmisi infoühiskonna toimimisest Eestis ja mujal maailmas. Simulatsiooniharjutuses arendatakse praktilisi teadmisi ja antakse soovitusi ametialaseks tegevuseks. Osalejad saavad Oxfordi ülikoolist osalemise kohta ametliku tõendi.

 

 • Kursuse toimumise aeg: 4.-6. spetember, 2015
 • Kursuse toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool TTÜ aula ja ruum U01-202 (aulatagune auditoorium), Ehitajate tee 5, Tallinn.
 • Osalejad: Kursusele on oodatud ennekõike mitte-IT eriala tudengid kõikidelt õppetasemetelt (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, magistriõpe, doktoriõpe, jne.).
 • Tunnistus:  Oxfordi ülikooli ametlik tõend osalemise kohta
 • Registreerimine: EVENTBRITE´s vabade kohtade olemasolul kuni 2. septembrini

   

Loengute teemad

 • Arvutivõrkude põhialused
 • Arvutiood kui relv: ussid, viirused ja Stuxnet
 • Rahvusvaheline julgeolek ja konfliktid kübermaailmas
 • Sõjapidamise reeglid küberruumis
 • Küberturvalisus ja kaaperdamise ajastu: ajaloolised analoogiad
 • Eesti infoühiskonna arengu taust ja suunad
 • Eesti riigi infosüsteemi põhimõtted ja funktsioonid
 • E-riigi tulevik: digitaalsed saatkonnad ja e-residentsus

 

Õppejõud

Koolituse viivad läbi Oxfordi ülikooli riigiteaduste ja rahvusvaheliste suhete teaduskonna ja arvutiteaduste teaduskonna õppejõud ja teadlased ning Tallinna Tehnikaülikooli lektorid.

 

Kursuse eesmärgid

 • Koolitusel käsitletakse oskusi määratleda ja selgitada ning modelleerida olukordi, milles Interneti muutuvad struktuurid mõjutavad poliitilisi süsteeme ja struktuure nii riigi sees kui ka piiriüleselt, tutvustades uuenduslikke infotehnoloogia kasutusviise Eestis ja mujal maailmas
 • Klassiruumides toimuvad loengud ja arutelud võimaldavad üliõpilastel seostada infoühiskonna problemaatikat oma peamise õppimisvaldonnaga. Praktilised simulatsioponiharjutused
 • võimaldavad üliõpilastel rakendada uusi konkreetseid teadmisi ja soovitusi ametialases tegevuses.
 • Kursuse viimasel päeval toimub küberkriisi simulatsiooniharjutus. Selle käigus rakendatakse omandatud teoreetilisi teadmisi ühe suure mõjuga ja avaliku ning erasektori koostööd nõudva
 • sündmuse, nagu näiteks rahvusvahelise küberkriisi või riigi infosüsteemide seiskumisest tekkiva olukorra käsitlemiseks.

Õpiväljundid

 

 • omab ülevaadet küberruumi ning täpsemalt riigi infosüsteemide algupära, ülesehituse ja toimimise põhilistest tehnilistest aspektidest
 • mõistab infoühiskonna tekkimise ajaloolist tausta ning teab neist poliitilistest ja institutsionaalsetest teguritest, mis tagasid Eestis kiire arengu, või mis takistavad arengut mujal riikides
 • mõistab laiemalt infoühiskonnast tulenevat kasu ja võimalusi nii tervishoiu, sotsiaal- ja riigikaitse valdkondades kui ka rahvusvahelises mõjusfääris
 • saab süvitsi aru riiklikku ja rahvusvahelist julgeolekut ning poliitilist stabiilsust mõjutavate küberruumi ohtude olemusest, allikatest ja kategooriatest
 • teab põhjalikult nende ohtude minimeerimiseks rakendatavatest organisatsioonilistest ja strateegilistest võimalustest nii riigi avalikus ja erasektoris kui ka rahvusvahelisel tasandilTitle

   

Simulatsiooniharjutuste õpiväljundid

 

 • omab põhiteadmisi kriitiliste arvutisüsteemide operatstioonidest ja haldamisest
 • mõistab, kuidas politoloogia ja sotsiaalteaduste teoreetilisi teadmisi saab rakendada infoühiskonnas ettetulevate praktiste probleemide lahendamisel
 • teadvustab olemasolevate võimaluste puudusi, mis võiks anda tõuke uute ja paremate infoteenuste väljaarendamiseks.

NB! Kursuse läbinud silmapaistvatele tudengitele pakutakse võimalust osaleda Oxfordi ülikooli küberuuringute programmi teadusprojektis.

 

Hindamiskriteeriumid

 Kursuse läbimist hinnatakse arvestusega. Üliõpilased peavad tegema lühikesi kirjalikke ülesandeid, mis näitavad üldist arusaamist loetud materjalis  ja loengutes käsitletud küsimustest ja probleemidest.  Selleks, et saada tõend kursuse läbimise kohta ja ainepunktid, peab osa võtma kõikidest loengutest ja harjutustest (registreeritud tudengid ei pea osalema kõikidel loengutel ja harjutustunnis).

 

Tudengite tagasiside eelmise koolituse kohta

 

 •  ,,Ettekanded olid väga kõrgel tasemel! ’’
 • ,,Mul ei ole enne olnud mingit kokkupuudet küberjulgeolekuga või huvi poliitika vastu..., kuid see kursus oli tõesti väga huvitav ja andis mulle palju uut informatsiooni. Tänan!’’
 • ,,Olen väga rahul ja tänulik kõikide loengute eest. Hästi struktureeritud, arusaadavad ja laiendasid oluliselt minu silmaringi.’’
 • ,,Juristina leian, et väga kasulik oli interdistsiplinaarne lähenemisviis ning soovitan sellega ning koolituskursustega üldiselt jätkata, kuna sellist kübervaldkonnaga seotud kursust ei ole varem korraldatud.’’
 • ,,Huvitav kursus, braavo!’’
 • ,,Midagi väga uut ja põnevat minu jaoks.’’
 • ,,Varem ei ole osalenud nii praktilisel koolitusel, väga hästi korraldatud!’’
 • ,,Ei ole varem selliseid ülesandeid teinud, kuid kindlasti loodan, et teen neid (veel) tulevikus.’’
 • ,,Küsimused, mida esitati, olid suurepärased, need olid seotud sündmustega, mis tegelikult toimuvad. Mulle väga meeldis.’
 • ,,Simulatsioon oli ka tore kogemus, mis demonstreeris suurepäraselt olemasolevate probleemide keerukust. ’’

   

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud kursust pakutakse Oxfordi ülikooli küberuuringute programmi raames ja koostöös Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Tallinna Tehnikaülikooliga.

EU_Social Fund_horizontal.jpg

Oxford DPIR.png

TTU_peamine_logo_EST_print.jpg

0_majandusmin_3lovi_est.png