e-Governance logo e-Governance logo

Improve your scientific writing

Talve Akadeemia 2015 teaduslike lühiartiklite konkursist võivad osa võtta kõik tudengid, kes on momendil Eesti kõrgkoolide nimekirjas või on lõpetanud kõrgkooli vähem kui 2 aastat tagasi.

Kirjuta teaduslik lühiartikkel vastavalt allpool toodud nõuetele. Artikkel võib põhineda Sinu varasemal või alles valmival kursusetööl, uurimusel, lõputööl või juba publitseeritud artiklil, mille kaasautoriks oled Sina ise (välja tuua Sinu osalus uurimuses).

Artikkel peab kuuluma ühte ETIS´e teadusvaldkonda (vt. all),peab olema esitatud korrektses eesti teaduskeeles ning olema seotud säästva arenguga. Säästev ehk jätkusuutlik areng täidab meie hetke vajadused ning tagab järgnevatele põlvedele samaväärse või parema elukeskkonna ja kvaliteedi. Oma osa selles on kõigil teadussuundadel alates meditsiinist, infotehnoloogiast kuni keskkonnatehnoloogia ja majanduseni. Parima tulemuseni on võimalik jõuda läbi interdistsiplinaarse lähenemise ja laialdase silmaringiga spetsialistide koostöö. Täpsemalt saad lugeda meie kodulehel siit.

 

ETIS´e teadusvaldkonnad

 1. Bio- ja keskkonnateadused;
 2. Ühiskonnateadused (sh poliitika, kasvatusteadused) ja kultuur;
 3. Terviseuuringud;
 4. Loodusteadused ja tehnika

   

NB!

 • Juhul, kui eesti keel ei ole töö autori emakeel, siis soovitame autoril paluda töö läbi lugeda eesti filoloogil või eesti keelt emakeelena kõneleval isikul.
 • Vormistusnõuded
 • Esita artikkel SIIT
 • Lisaks on võimalik osaleda tasuta ainekursusel "Terminoloogia ja eesti teaduskeel“ (HLE6061, 2EAP, lektor Elo Rohult). Kursusel räägitakse terminoloogiast kui distsipliinist, terminiloomest ja –tõlkest ning arutletakse teadustekstide keelelisel vormistamisel levinud vigade üle. Korralisi loenguid on 8, toimumisajad ja –kohad kokkuleppel. Ainekursuse toimumisaeg 20.09 - 10.10.2014. Täiendav info elo.rohult@ttu.ee

   

 Evelin Vanker (evelin.vanker@ttu.ee)